Προεπαναστατικά κείμενα περιηγητών στην Ελλάδα αναφέρουν την μεγάλη έφεση των Ελλήνων προς τα γράμματα. 

Αυτό μετουσιώθηκε κατά τη δεκαετία του 1960 στην παροχή δωρεάν εκπαιδεύσεως και στις τρεις βαθμίδες της παιδείας. 

Σήμερα, εξακολουθεί να παραμένει ο πιο σημαντικός παράγοντας κοινωνικής κινητικότητας.

Ο Έλληνας φορολογούμενος απαιτεί η δωρεάν εκπαίδευση να είναι υψηλής ποιότητας.

Αυτός είναι ο στόχος στη νέα κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τον οποίο ευχαριστώ για την μεγάλη τιμή που μου έκανε να αναλάβω την ανώτατη εκπαίδευση.