Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και του εφαρμοστικού νόμου 4624/2019, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Πολιτικό Γραφείο του Βουλευτή Άγγελου Συρίγου (Ιπποκράτους 13, Τ.Κ.10679, 2114145662), ως υπεύθυνος επεξεργασίας, και για τα σχετικά δικαιώματά σας. 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι το ονοματεπώνυμο και όποια από τα στοιχεία επικοινωνίας μας κοινοποιούνται εκουσίως από τα υποκείμενα αυτών των δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά συλλέγουμε είτε μέσω έντυπων φορμών συγκατάθεσης είτε μέσω της ιστοσελίδας www.syrigos.gr .Ο σκοπός της επεξεργασίας είναι αποκλειστικά η επικοινωνία (δελτία τύπου, ανακοινώσεις, ενημερωτικό υλικό, εκδηλώσεις, κοινοβουλευτική δράση, νέα, κλπ) σχετικά με την πολιτική δραστηριότητα του Άγγελου Συρίγου. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται από το Πολιτικό Γραφείο για την διάρκεια της πολιτικής δραστηριότητας του Βουλευτή Άγγελου Συρίγου. Αποδέκτες αυτών είναι οι συνεργάτες του Άγγελου Συρίγου.

Κάθε φυσικό πρόσωπο, ως υποκείμενο προσωπικών δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον GDPR (και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23) και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα: το δικαίωμα στην ενημέρωση και στην πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, το δικαίωμα επικαιροποίησης και διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών του δεδομένων που επεξεργαζόμαστε και το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Τα ως άνω δικαιώματά του όπως και την ανάκληση της συγκατάθεσης του κάθε υποκείμενο μπορεί να ασκήσει είτε υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση a@syrigos.gr, είτε με γραπτή επιστολή προς το Πολιτικό Γραφείο. Σε περίπτωση άσκησης οιουδήποτε εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματός εντός (1) ενός μηνός από την ημερομηνία της έγκυρης υποβολής του, ενώ αν χρειαστούμε περισσότερο χρόνο, θα σας ειδοποιήσουμε σχετικά. Διευκρινίζεται ότι για να θεωρείται έγκυρη η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων είναι δυνατό να απαιτείται η ταυτοποίησή σας, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα, για τα οποία ζητείται κάποια από τις παραπάνω ενέργειες, πράγματι ανήκουν στο φυσικό πρόσωπο που ασκεί το συγκεκριμένο δικαίωμα. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε οποτεδήποτε την παύση κάθε πολιτικής επικοινωνίας, σε ένα ή και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας είτε τηλεφωνικά στον αριθμό 211 414 5662 – 690 736 9910, είτε πατώντας unsubscribe για την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email).

Για την προστασία των δεδομένων σας από οιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, εσφαλμένη χρήση, απώλεια ή αλλοίωση έχουν ληφθεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Όλοι οι αποδέκτες-συνεργάτες του Πολιτικού Γραφείου δεσμεύονται επίσης στο απόρρητο και την προστασία των δεδομένων αυτών. Ουδεμία άλλη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα ενημέρωση ή διαβίβαση τους σε τρίτα μέρη θα γίνει χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση σας και, όπου απαιτείται, την ρητή συγκατάθεσή σας.

Για οιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και την επεξεργασία και προστασία τους μπορείτε να απευθύνεστε στο Πολιτικό Γραφείο και εφόσον θεωρείτε ότι δεν ικανοποιείστε από την απάντηση μας ή τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας, έχετε δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, email: complaints@dpa.gr).