Η στήριξη και ενδυνάμωση ακριτικών Α.Ε.Ι. (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)

Η στήριξη των τριών ακριτικών ΑΕΙ υπήρξε στρατηγική επιλογή όπως αποδεικνύεται από σειρά δράσεων: ● Διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού…

Η προώθηση συνεργασίας ελληνικών πανεπιστημίων με εμβληματικά πανεπιστήμια του εξωτερικού για την ενίσχυση της αριστείας

Με στόχο την προώθηση της διεθνοποίησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: ● Θεσμοθετήθηκαν ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα επί πληρωμή που απευθύνονται…