Βατερλό του Ερντογάν στον Έβρο- Η Ελλάδα άντεξε.

Η Τουρκία είναι ένα κράτος που στηρίζει την κρατική λειτουργία, τα σχέδια και τις αποφάσεις της σε στρατιωτικούς σε υπέρμετρο για τα μέτρα της Δύσεως βαθμό. Αυτό έχει τις συνέπειές του. Οι στρατιωτικοί έχουν εκπαιδευθεί σε έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέπτεσθαι. Επί παραδείγματι φέρουν παραστάσεις και διδαχές  από τις σχολές του πολέμου. Αγαπημένο θέμα των συγκεκριμένων […]