Το “Ελσίνκι” 20 χρόνια μετά – Που ναυάγησε η στρατηγική Σημίτη

Σύμφωνα με τα Συμπεράσματα της συνόδου κορυφής της ΕΕ στο Ελσίνκι, η Τουρκία έπρεπε να αποδεχθεί τις προϋποθέσεις που προέβλεπε η απόφαση για να μπορέσει να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Οι προϋποθέσεις προέρχονταν από τη συνδυασμένη ανάγνωση των παραγράφων 4, 9 και 12 των Συμπερασμάτων και διακρίνονταν σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορούσε στην επίλυση των […]