Μετανάστευση

  • Home
  • Μετανάστευση

Κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Εσωτερικών ως Γενικός Γραμματέας αρμόδιος για τη μετανάστευση και την ιθαγένεια (2012-2015) διευθετήθηκαν σημαντικά ζητήματα.

 

1) Υιοθέτηση Kώδικα Μετανάστευσης (ν. 4251/2014), ο οποίος συγκεντρώνει τις διάσπαρτες ρυθμίσεις που υπήρχαν ως τότε (19 τροποποιήσεις του ν. 3386/2005, 6 προεδρικά διατάγματα, 42 υπουργικές αποφάσεις). Τα νομοθετήματα αυτά ενοποιήθηκαν και απλουστεύτηκαν. Οι τύποι των αδειών παραμονής μειώθηκαν από 50 σε 20, αυξήθηκε η διάρκεια της τακτικής άδειας παραμονής, καθιερώθηκαν νέοι τύποι αδειών (δηλ. άδεια παραμονής δεύτερης γενιάς, άδεια παραμονής για τους ιδιοκτήτες ακινήτων και άδεια επί επί μακρόν διαμένοντος) .

2) Μετάβαση από το διττό σύστημα (Δήμοι – Αποκεντρωμένη Διοίκηση) που εφαρμοζόταν μέχρι τότε στη διαδικασία έκδοσης αδειών παραμονής, στις υπηρεσίες μίας στάσης. Στελεχώθηκαν άμεσα όλες οι υποστελεχωμένες υπηρεσίες μετανατευτικής πολιτικής.

3) Νομική θωράκιση της λεγόμενης “χρυσής βίζας”, δηλ. της πενταετούς άδειας παραμονής για τους ιδιοκτήτες ακινήτων αξίας άνω των 250.000 ευρώ που βοήθησε να επιβιώσει η αγορά ακινήτων που το 2012 ήταν έτοιμη να καταρρεύσει.

4) Αντιμετώπιση της διαμαρτυρίας Σύριων προσφύγων που είχαν καταλάβει επί 23 ημέρες τμήμα της πλατείας Συντάγματος. Η συντριπτική πλειοψηφία εγκατέλειψε με ειρηνικό τρόπο την πλατεία και υπέβαλλαν αιτήσεις ασύλου.

5) Ήταν υπεύθυνος του σχεδίου ΙΩΝΗ για την αντιμετώπιση προσφυγικών ροών από τη Συρία, το οποίο συγκράτησε τις ροές στο επίπεδο μερικών χιλιάδων ατόμων.

Τριπλασιασμός του αριθμού αποφάσεων αποδόσεως ελληνικής ιθαγένειας σε ομογενείς:
2010-2012: 12.197 ιθαγένειες
2013-2014: 29.051 ιθαγένειες

Πολλαπλασιασμός του αριθμού αποφάσεων αποδόσεως ελληνικής ιθαγένειας σε ομογενείς που κατοικούν στην Αλβανία

2010-2012: 102 ιθαγένειες
2013-2014: 1.562 ιθαγένειες

Κατάργηση της ορκωμοσίας

Καταργήθηκε η διαδικασία της ορκωμοσίας για όλους τους κατόχους ΕΔΤΟ που ήταν μειωτική της εθνικής καταγωγής των ομογενών και καθυστερούσε τις διαδικασίες κατά 4-5 μήνες.
Απλοποίηση και τυποποίηση διαδικασιών για τους ομογενείς μη κατόχους ΕΔΤΟ που διαμένουν στο εξωτερικό.
Χορήγηση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς στους ομογενείς από την Τουρκία.
Μείωση του χρόνου αναμονής εξετάσεως αιτημάτων πολιτογραφήσεως στους Βορειοηπειρώτες κατόχους ΕΔΤΟ

Από 26 μήνες
-στους 10-12 μήνες για τους ομογενείς που κατοικούν στην Ελλάδα
-στους 2 με 3 μήνες για τους ομογενείς που κατοικούν στην Αλβανία

Ορθή απόδοση ονόματος και επωνύμου

Επιλύθηκε οριστικά το πρόβλημα που είχαν αρκετοί Βορειοηπειρώτες με την ορθή απόδοση του ονόματος και επωνύμου τους στην Ελληνική γλώσσα που ήταν σε μεγάλο βαθμό παραποιημένο στα αλβανικά έγγραφα. Με δήλωσή τους έχουν πλέον τη δυνατότητα να ορίζουν οι ίδιοι την απόδοσή του ονόματός και επωνύμου τους στην ελληνική γλώσσα και να προβαίνουν και σε εξελληνισμό του.

Μετατροπή του ΕΔΤΟ σε αόριστης διάρκειας

Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία η διάρκεια του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς από δεκαετής μετατράπηκε σε αόριστης διάρκειας. Στη ρύθμιση περιελήφθησαν και τα ΕΔΤΟ που είχαν ήδη λήξει. Κατ’ αυτόν τον τρόπο τερματίσθηκε η ταλαιπωρία των Βορειοηπειρωτών που έπρεπε να αποδεικνύουν ανά δεκαετία την ομογενειακή τους ιδιότητα.

Επίλυση προβλήματος παλαιών πιστοποιητικών και προξενικών θεωρήσεων.

Από την άνοιξη του 2014 και σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και το Γενικό Προξενείο Αργυροκάστρου αντιμετωπίσθηκε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα που υπήρχε με παλαιά χειρόγραφα πιστοποιητικά ως προς το θέμα της ελληνικής καταγωγής και ως προς τις προξενικές θεωρήσεις που είχαν εκδοθεί κατά τη δεκαετία του 1990.

Καθορισμός ομογενειακής ιδιότητας των ελληνικής καταγωγής Αλβανών πολιτών
Με έγγραφο προς τις ελληνικές προξενικές αρχές ρυθμίσθηκε το θέμα του καθορισμού της ομογενειακής ιδιότητας των ελληνικής καταγωγής Αλβανών πολιτών που κατοικούν εκτός των επισήμως αναγνωρισμένων από το αλβανικό κράτος μειονοτικών ζωνών Αργυροκάστρου, Πρεμετής, Αγίων Σαράντα και Δελβίνου ενώ παράλληλα απλοποιήθηκε η διαδικασία για τις τελευταίες περιοχές.

Κυκλώματα και πλαστά πιστοποιητικά

Με τη βοήθεια της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας εξαρθρώθηκαν δύο κυκλώματα που χορηγούσαν ελληνικές ιθαγένειες σε άτομα που εμφανίζονταν ως ομογενείς με πλαστά πιστοποιητικά στα οποία συμμετείχαν και δημόσιοι υπάλληλοι.