Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Ιπποκράτους 13Α, 106 79 Αθήνα
Τηλέφωνα: 211 4145 662, 211 4154 713, 211 4149 107
Κινητό: 690 736 99 10
Website: www.syrigos.gr
Εmail: a@syrigos.gr

Διεύθυνση: Ιπποκράτους 13Α,
106 79 Αθήνα
Τηλέφωνα: 211 4145 662, 211 4154 713, 211 4149 107
Κινητό: 690 736 99 10
Website: www.syrigos.gr
Εmail: a@syrigos.gr